English (United Kingdom)EspañolTurkish (Turkiye)GreekHungarian (formal)Bulgarian (Български)
Проектът “Иновативни подходи в биологичното земеделие чрез техники на преподаване, ориентирани към обучаемите” ( AGROTRAIN), по програма Леонардо да Винчи, “Трансфер на иновации” е с водеща организация Аграрен Университет-Пловдив ( България) и се координира от ERBIL-Анкара (Турция).

В проекта участват 6 партниращи организации.